Strona główna--artykuly
drools  drools, silnik reguł
jline  jline, silnik skryptowy
SSO, SAML 2.0 i EPUAP  Poradnik integratora czyli, SSO na platformie EPUAP, opis programistycznego pobrania (w języku PHP) identyfikatora sesji TGSID przy pomocy protokołu SAML 2.0
SOAP, ws-security i EPUAP  Poradnik integratora czyli, Jak dogadać się z portalem ePUAP przy pomocy protokołu SOAP zabezpieczonego podpisem elektronicznym według specyfikacji ws-security
.NET MVC 3, secureURL  .NET, MVC 3, secureURL, zabezpieczenie adresu URL przed nieautoryzowaną modyfikacją
Visual Studio custom WebControl i designer  Visual Studio designer, własna kontrolka (WebControl) i jej reprezentacja w DesignMode

Artykuły napisane przez autora serwisu.

Copyright Extern