Strona główna--inne
Toaleta separująca, toaleta kompostująca, toaleta sucha  Sposób przerobienia klasycznej toalety typu 'Sławojka' na ekologiczną toaletę separującą, kompostującą, czyli rozwiązanie problemu pozbywania się ludzkich odchodów na działce bez kanalizacji.
Własny dąb, od żołędzia do drzewa.  Próba wyhodowania drzewa dąb z żołędzia.
  
Copyright Extern